Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slut [slʌt]substslarva, slampa
termination [ˌtɜ:mɪˈneɪʃən]substslut, avslutning
ending [ˈendɪŋ]substslut, avslutninghappy ending lyckligt slutgram. ändelse
eventually [ɪˈventʃʊəlɪ]adverbslutligen, till slut, så småningom
tail end [ˌteɪlˈend]substslut, sista del <the tail end of a speech>, sluttamp
ultimate [ˈʌltɪmət]adjektivslutlig, slut- <the ultimate aim>, sista; yttersta <the ultimate consequences>
shatter [ˈʃætə]verbsplittra, krossasplittras, krossasbe shattered a) vara förkrossad b) vara alldeles slut
finished [ˈfɪnɪʃt]adjektivfärdigfulländadvard. slut <I’m finished, I can’t go on>
terminate [ˈtɜ:mɪneɪt]verbavsluta, göra slut på; sluta <the word terminates in a vowel>
spent [spent]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. av spend
[spent]perfekt particip och adjektivförbrukad, förbi, sluttime well spent väl använd tid
© NE Nationalencyklopedin AB