Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slung [slʌŋ]imperf. o. perf. p. av sling
sling [slɪŋ] (slung slung)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasslunga, slänga, kasta
[slɪŋ]substslunga; slangbågemed. mitellacarry one’s arm in a sling ha armen i band
© NE Nationalencyklopedin AB