Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slow-motionˌsləʊˈməʊʃənadjektiva slow-motion film en film i slow-motion, en film i ultrarapid
slow [sləʊ]adjektivlångsam, saktabe slow gå efter, gå för sakta <be ten minutes slow>in slow motion i slow-motion, i ultrarapid
[sləʊ]adverblångsamt, saktago slow a) gå (springa, köra) sakta b) maska vid arbetskonflikt c) om klocka gå efter
[sləʊ]verbslow down el. slow up sänka farten, sakta införsena, fördröja
playback [ˈpleɪbæk]substavspelning, uppspelningplayback head avspelningshuvud på bandspelaretv. repris i slow-motion
replayˌri:ˈpleɪverbspela om
ˈri:pleɪsubstsport. omspeltv. repris i slow-motion
© NE Nationalencyklopedin AB