Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 slough [slʌf]transitivt verbkasta av, fälla; byta; kortsp. kasta, göra sig av medslough off bildl. lägga bort <slough off old habits>
2 slough [slaʊ]substantivträsk, moras; bildl. äv. dy, avgrund
© NE Nationalencyklopedin AB