Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slit [slɪt] (slit slit el. slitting)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasskära upp, sprätta upp, fläka upp
[slɪt]substreva, skåra, snittsprundspringa, öppning
drudgery [ˈdrʌdʒərɪ]substslavgöra, slit
toil [tɔɪl]verbarbeta hårt, slita
[tɔɪl]substhårt arbete, slit
elbow [ˈelbəʊ]substarmbågeelbow grease slit, hårt arbete
[ˈelbəʊ]verbelbow oneself forward armbåga sig fram
throwaway [ˈθrəʊəweɪ]substengångsartikel
[ˈθrəʊəweɪ]adjektivengångs- <throwaway container>, slit-och-släng-at throwaway prices till vrakpriser
grind [graɪnd] (ground ground)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmala2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslipa, poleraground glass matt (mattslipat) glas3grind one’s teeth skära tändergrind to a halt a) stanna med ett gnissel b) köra fast
[graɪnd]substvard. knog, slit, slitgöra
fag [fæg] (-gg-)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasslita, knoga; trötta ut, tröttköra
[fæg]substslit, knogit’s too much of a fag det är för jobbigtvard. cig, tagg cigarettamer., sl. bög
jobdʒɒbsubstarbete; vard. jobba fine job of work ett fint arbetemake a good job of sth göra ngt brabe out of a job vara arbetslösvard. jobb, fasligt besvär, slit <what a job!>give sb up as a bad job anse ngn som ett hopplöst fallmake the best of a bad job göra det bästa möjliga av situationenand a good job, too! och gudskelov för det!
© NE Nationalencyklopedin AB