Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slip [slɪp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasglida, halka, halka omkullslip up halkathe name has slipped my mind namnet har fallit mig ur minnet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassmyga, smyga sig, slinka <slip away, slip out, slip past>slip along (across, round, over) to vard. kila i väg till, kila över till3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra felslip up vard. dabba sig, göra en tabbe4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslåta glida, sätta <slip a ring on to a finger>, sticka <slip a coin into sb’s hand>slip into dra på sig, ta på sig <slip into a nightie>slip one’s clothes off slänga (dra) av sig klädernaslip on one’s clothes dra på sig kläderna5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasundkomma, undslippa <slip one’s captors>
[slɪp]substglidning, halkningfel, lapsusslip of the pen skrivfelslip of the tongue felsägningörngottunderklänning, underkjolbit, styckeslip of paper pappersremsa, papperslapp
slip-up [ˈslɪpʌp]substvard. tabbe, fel
pillow case [ˈpɪləʊkeɪs] och pillow slip [ˈpɪləʊslɪp]substörngott
finger [ˈfɪŋgə]substfingerfirst finger pekfingerlittle finger lillfingermiddle finger långfingerhe has it at his fingers’ ends han har (kan) det på sina fem fingrarhave a finger in the pie ha ett finger med i speletpull (take) one’s finger out vard. få ändan ur vagnennot lift a finger to help inte lägga två strån i kors för att hjälpaput one’s finger on vard. sätta fingret pålet a chance slip through one’s fingers låta en chans gå sig ur händerna
[ˈfɪŋgə]verbfingra på
© NE Nationalencyklopedin AB