Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slay [sleɪ] (slew slain)verblitt. dräpa, slå ihjäl
slew [slu:]imperf. av slay
slain [sleɪn]perf. p. av slay
© NE Nationalencyklopedin AB