Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slap-bang [ˌslæpˈbæŋ]adverbvard.handlöst, huvudstuparakt, rätt <slap-bang in the middle>, pang [på]
slap [slæp]transitivt verbsmälla (slå, daska, dänga) [ˈtill]slap sb on the back dunka ngn i ryggenslap sb's face el. slap sb on the face slå ngn i ansiktetkleta ˈpå, lägga ˈpå
substantivsmäll, slaga slap on the back en dunk i ryggena slap in the face ett slag i ansikteta slap on the wrist [en] smäll på fingrarnahave a slap atvard. a) göra ett försök med b) göra ner
adverbvard.se slap-bangtransitivt verbmed adv.:slap downslå ner <slap sb down>sätta på plats, stuka, kritisera skarptslänga [ner] <he slapped the book down on the table>
© NE Nationalencyklopedin AB