Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slang [slæŋ]substslang
slangy [ˈslæŋɪ]adjektivslangartad, full av slang
hose pipe [ˈhəʊzpaɪp]substslang för bevattning
hose [həʊz]substslang för t.ex. bevattning, dammsugare
[həʊz]verbvattna, spruta
tubing [ˈtju:bɪŋ]subströr <a piece of copper tubing>, slang <a piece of rubber tubing>
tube [tju:b]subströr <steel tube>; slang <rubber tube>inner tube innerslangtub <a tube of toothpaste>vard. T-bana, tunnelbana <go by tube>tv.tube el. picture tube bildrörthe tube amer., vard. teve, tv
© NE Nationalencyklopedin AB