Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skit [skɪt]substsketch; satir, parodi
crap [kræp]substvard.skitskitsnack
tripe [traɪp]substkok. komagesl. skit, smörja <talk tripe>
dirt [dɜ:t]substsmutstreat sb like dirt behandla ngn som skitdirt road amer. grusväg
punk [pʌŋk]substvard.person liten skit, nollaråskinn, busepunk stil
shit [ʃɪt]substvulg. skit
[ʃɪt] (shit shit el. shitted shitted el. shitting)
verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasvulg. skita
[ʃɪt]interjektionvulg. fan också!, jävlar!holy shit! fan också!
muck [mʌk]substgödsel, dynga; vard. skit, smörja
[mʌk]verbmuck sth up vard. göra pannkaka av ngt, sabba ngtmuck about vard. larva omkring, tjafsamuck about with pillra med
shoot [ʃu:t] (shot shot)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskjuta <at , mot>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasrusa, susa <he shot past me>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfilma; spela in <shoot a film>4shoot! vard. kör på!, sätt igång!5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta <shoot a glance at sb>
[ʃu:t] (shot shot)
verb (med adv. o. prep.)shoot downskjuta ned <shoot down a plane>göra ned <shoot sb down in an argument>shoot offfara i vägshoot off one’s mouth el. shoot one’s mouth off vard. pladdra, snacka skitshoot uprusa i höjden <prices shot up>skjuta sönder, skjuta vilt omkring sig
[ʃu:t]substbot. skott
© NE Nationalencyklopedin AB