Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sink [sɪŋk] (sank sunk)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassjunka; sänka sig, sänka sig ned2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassänka <sink a ship>, få att sjunka, låta sjunkasink one’s teeth into sätta tänderna i3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasavta, minska, minskas; falla, dala <prices have sunk>
[sɪŋk]substdiskhosink tidy avfallskorgavloppsröravfallskorgsink unit diskbänk, avloppsbrunn
© NE Nationalencyklopedin AB