Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

single [ˈsɪŋgl]adjektivenda <not a single man>enkel, odeladsingle bed enkelsängin single file på ett ledsingle room enkelrumsingle ticket enkelbiljettogift <a single man, a single woman>single currency gemensam valuta
[ˈsɪŋgl]substsport.singles singel, singelmatchmen’s singles herrsingelenkelcd-skiva singel
[ˈsɪŋgl]verbsingle out välja ut, peka ut, skilja ut
© NE Nationalencyklopedin AB