Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

silver [ˈsɪlvə]substsilversilver anniversary 25-årsdag, 25-årsjubileumsilver birch björksilver fir silvergransilver jubilee 25-årsjubileumsilver paper stanniolpappersilver plate a) bordssilver b) nysilver, pläterbordssilver
nickel silver [ˌnɪklˈsɪlvə]substelectroplated nickel silver el. nickel silver alpacka
silver-plated [ˌsɪlvəˈpleɪtɪd]adjektivförsilvrad, pläterad
silvery [ˈsɪlvərɪ]adjektivsilverliknande, silver-
EPNS [ˌi:ˈpi:ˌenˈes]förk. för electroplated nickel-silvernysilver
electroplated [ɪˈlektrəpleɪtɪd]adjektivelectroplated nickel-silver (förk.EPNS) nysilver
sterling [ˈstɜ:lɪŋ]subststerling eng. myntvärde, myntenhet <five pounds sterling>
[ˈstɜ:lɪŋ]adjektivsterling- <sterling silver>äkta, gedigen <sterling qualities>
rub [rʌb] (-bb-)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasgnida, gno, gnuggarub shoulders with a) umgås med b) neds. frottera sig medrub sb up the wrong way stryka ngn mothårs
[rʌb] (-bb-)
verb (med adv. o. prep.)rub downgnida ren; slipa av, putsa avrub ingnida indon’t rub it in! du behöver inte tjata om det!, du behöver inte alltid påminna mig om det!rub offgnida av, putsa av, sudda ut; sudda renrub outsudda ut, sudda bort, gnida av, gnida bortrub upputsa, polera
[rʌb]substgnidninggive the silver a rub! putsa upp silvret!there’s the rub! det är där problemet ligger!
walk [wɔ:k]verb, promenerawalk on all fours gå på alla fyragå på (i), gå fram och tillbaka på (i)walk it vard. gå till fotswalk the streets a) promenera på gatorna, gå på gatorna b) om prostituerad gå på gatanom t.ex. spöken gå igen, spökavard. följa, gå medwalk sb home följa ngn hem
[wɔ:k]verb [wɔ:k]substpromenad, fotvandringit is only ten minutes’ walk det tar bara tio minuter att gågo out for a walk el. go for a walk el. take a walk gå ut och gå, gå ut och promeneratake the dog for a walk el. take the dog out for a walk gå ut med hunden, rasta hundensport. gångtävling20 km walk 20 km gångI know him by his walk jag känner igen honom på hans sätt att gåpromenadtaktat a walk i skritt; gåendepromenadväg, gångväg, alléwalk of life samhällsgrupp, samhällsklass <people from every walk of life> (med adv. o. prep.)walk aboutgå omkring i (på), promenera omkring i (på)walk awaygå sin väg, avlägsna sigwalk away with vard. knycka stjäla <walk away with the silver>, vinna <he walked away with the first prize>walk ingå in, stiga in, stiga påwalk intogå in i, gå ner iwalk offgå sin vägwalk ongå 'på, gå vidarewalk outgå ut, gå ut och gågå i strejkwalk out on vard. gå ifrån, lämna i sticket, lämna <they walked out on the meeting, he has walked out on her>walk upgå upp (uppför), stiga upp (uppför)gå fram, stiga fram <to till>
© NE Nationalencyklopedin AB