Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

silence [ˈsaɪləns]substtystnad, tysthetsilence! tyst!, tysta!
[ˈsaɪləns]verbtysta, tysta ned, få tyst på
unbroken [ˌʌnˈbrəʊkən]adjektivobrutenoavbruten <unbroken silence>
stony [ˈstəʊnɪ]adjektivstenig <stony road>stenhård, isande <stony silence>
hush [hʌʃ]verbhyssja åt; tysta nerhushed silence djup tystnadin a hushed voice med dämpad rösthush up tysta ner <hush up a scandal>
[hʌʃ]substtystnad
[ʃ:]interjektionhush! hyssj!, tyst!
dead [ded]adjektivdöddead end återvändsgränd <negotiations have reached a dead end>, slutpunktdead heat dött (oavgjort) loppdead weight livlös massaon a dead level precis på samma plan, jämsidesvard. tvär, plötslighe came to a dead stop han tvärstannadeexakthit the dead centre of the target träffa mitt i prickvard.it’s a dead certainty el. it’s a dead cert det är bergsäkertshe was in dead earnest hon menade fullt allvardead silence dödstystnad
[ded]substthe dead de dödain the dead of night mitt i nattenin the dead of winter mitt i kallaste vintern
[ded]adverbvard. död-, dö-dead beat el. dead tired dödströttdead certain dödsäker, bergsäkerdead drunk döfulldead scared döskraj, skitskrajdead slow mycket saktadead against rakt emot
© NE Nationalencyklopedin AB