Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sideswipe [ˈsaɪdswaɪp]substantivamer. smäll [mot sidan]bildl. sidohugg, gliringtake a sideswipe at sb ge ngn ett sidohugg (en gliring)
transitivt verbamer. skrapa (smälla) emot [sidan av], tuscha <sideswipe a parked car>
© NE Nationalencyklopedin AB