Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shrug [ʃrʌg] (-gg-)verbshrug one’s shoulders rycka på axlarna <at åt>
[ʃrʌg] (-gg-)
verb (med adv. o. prep.)shrug offavfärda med en axelryckningskaka av sig
[ʃrʌg]substa shrug of the shoulders el. a shrug en axelryckning
© NE Nationalencyklopedin AB