Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

short-term [ˈʃɔ:ttɜ:m]adjektivkortfristig <short-term loan>; kortsiktig <short-term policy>; korttids- <short-term employment>
short-term memory [ˌʃɔ:ttɜ:mˈmemərɪ]substantivkorttidsminne
© NE Nationalencyklopedin AB