Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shoot [ʃu:t] (shot shot)intransitivt verb (se äv. shoot)skjuta <at , mot, efter>jagabe out shooting vara [ute] på jakt[blixtsnabbt] fara <she shot out of the door>, rusa, störta, pila <shoot away>, susa <he shot past me on his bike>, flyga, vina <the arrow shot past him>, skjuta <the thought shot through her mind (hjärna)>I have shooting pains in my tooth det ilar i tanden [på mig]fotografera, filma, skjutasl. sila, skjuta injicera narkotikashoot! vard. ut med språket!, sätt i gång!
(shot shot)transitivt verbskjuta; arkebusera; skjuta av <shoot an arrow, shoot a pistol at (mot) sb>you'll get shot if… vard. du kommer att få på nöten om…shoot a line sl. skryta, vilja imponerakasta <shoot rays, the rider was shot over the horse's head>shoot a hasty glance at sb kasta en hastig blick på ngnjaga <shoot hares>fotografera, filma, skjuta; spela in <shoot a film>, ta <shoot a scene>sport. skjuta <shoot the ball against the bar>stjälpa av <shoot rubbish>, vräka [ned]shoot the rapids fara (driva, kasta sig) utför forsarna, göra en forsfärdshoot the traffic lights vard. köra mot rött ljusamer., vard. spela <shoot golf> a) ge ngn en spruta b)shoot dope sl. sila injicera narkotika
(shot shot)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivbot. skott[timmer]ränna, rutschbanafotografering <fashion shoot>, filminspelning, skjutningjaktsällskap; jakttur; jaktmark; jaktvard.the whole shoot hela klabbetgo the whole shoot sätta allt på spelmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:shoot downskjuta ned <shoot down sb, shoot down a plane>bildl. göra (slå) ned, krossa, tillintetgöra <shoot down sb in an argument>shoot forvanl. amer., vard. sikta in sig på, försöka få tillshoot forthspira upp (fram)shoot offvard.stickavanl. amer.shoot one's mouth off el. shoot off one's mouth snacka för mycket, pladdrashoot outvard.shoot it out göra upp med skjutvapenshoot upskjuta (slå) upp <flames were shooting up>; ränna i höjden (i vädret) <the boy is shooting up fast>; rusa i höjden <prices shot up>the pain shot up her arm det värkte till uppåt armen på henne
asparagus shoot [əˈspærəgəsʃu:t]substantivsparrisskott, späd sparris
photo shoot [ˈfəʊtəʃu:t]substantivphoto session
shoot-out [ˈʃu:taʊt]substantiv[avgörande] eldstrid, väpnad uppgörelsefotb.penalty shoot-out straffsparksläggning
penalty shoot-out [ˌpenltɪˈʃu:taʊt]substantivfotb. straffsparksläggning
guff [gʌf]substantivvard. snack, struntprat; humbugshoot the guff snacka strunt, snacka skit
craps [kræps] (med verb vanl. i sg.)substantivslags tärningsspel i USAshoot craps spela craps, kasta tärning
2 shot [ʃɔt]imperf. o. perf. p. av shoot
adjektivskiftande; vattrad <shot silk>shot with blue blåskiftande, skiftande i blåttvard.get shot of sth [kunna] spola (bli kvitt) ngt
location [lə(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n]substantivlokaliseringlocation el. radio location [radio]pejlingläge, belägenhet, plats <a suitable location for a factory>on location på ort och ställefilm. inspelningsplats utanför studionshoot films on location spela in (filma) på platsen dvs. ej i studio
breeze [bri:z]substantiv a) bris, fläkt, [lätt] vind b) sjö. bris 2–6 grader Beaufortlight breeze el. slight breeze lätt brisgentle breeze god brismoderate breeze frisk brisfresh breeze styv brisstrong breeze hård brisvard. lätt match <the test was a breeze>vard.shoot the breeze snacka
intransitivt verbvard.breeze along susa (rusa) i vägbreeze in komma insusandebreeze out komma utrusande
© NE Nationalencyklopedin AB