Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shirt [ʃɜ:t]substskjorta; sport. tröja <football shirt>
T-shirt [ˈti:ʃɜ:t]substT-shirt, T-tröja
dress shirt [ˌdresˈʃɜ:t]substfrackskjorta
tank top [ˈtæŋktɒp]substärmlös T-shirt
non-iron [ˌnɒnˈaɪən]adjektivstrykfri <a non-iron shirt>
2 stud [stʌd]substlös kragknappshirt stud el. stud skjortknapp, bröstknappstift, spikdobb; på t.ex. däck dubb
[stʌd] (-dd-)
verbbesätta (beslå) med stiftdubba <studded tyres>späcka <a book studded with quotations>studded with jewels juvelbesatt
shrink [ʃrɪŋk] (shrank shrunk)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrympa <the shirt will not shrink>, komma att krympa, få att krympashrink in size bli mindre2shrink back el. shrink rygga tillbaka <at vid, för>shrink from doing sth dra sig för att göra ngt
[ʃrɪŋk]substvard. hjärnskrynklare psykiatriker
iron [ˈaɪən]substjärnstrike while the iron is hot smida medan järnet är varmtstrykjärn, pressjärngolf. järnklubba
[ˈaɪən]adjektivjärn-iron constitution järnhälsa, järnfysik
[ˈaɪən]verbstryka <iron a shirt>, pressairon out a) utjämna <iron differences> b) släta ut <iron out wrinkles>
tuck [tʌk]verbstoppa, stoppa in, stoppa ner <tuck the money into your wallet>
[tʌk]verb [tʌk]substvid sömnad m.m. veck, invikning, uppslag (med adv. o. prep.)tuck awaygömma undanstoppa i sigtuck instoppa in, stoppa ner <tuck in your shirt>, vika inhugga för sigtuck intohugga in på <he tucked into the food>tuck the children into bed stoppa om barnentuck upkavla upp
© NE Nationalencyklopedin AB