Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ship [ʃɪp]substskepp, fartyg
[ʃɪp] (-pp-)
verbskeppa, ta ombord <ship goods, ship passengers>sända, transportera <ship goods by boat>, avlasta, skeppa
sailing ship [ˈseɪlɪŋʃɪp] och sailing vessel [ˈseɪlɪŋˌvesl]substsegelfartyg
HMS [ˌeɪtʃemˈes]förk. för His (Her) Majesty’s Ship
merchant [ˈmɜ:tʃənt]substköpman, grosshandlare
[ˈmɜ:tʃənt]adjektivhandels-merchant fleet el. merchant navy handelsflottamerchant ship el. merchant vessel handelsfartyg
unload [ˌʌnˈləʊd]verblasta av, lossa <unload a cargo>; lossas <the ship is unloading>ta ut patronen ur <unload the gun>
distress [dɪˈstres]substnöd; sjönöd <a ship in distress>distress signal nödrop, nödsignalsmärta, sorgångest, oro
[dɪˈstres]verbplåga, pina
2 strand [strænd]verbsätta på grund <strand a ship>be stranded stranda, sitta fastbe left stranded el. be stranded vara strandsatt
steer [stɪə]verbstyra <steer a car> <for till, mot>, manövrera <steer a ship>steer clear of undvikalotsa <steer a bill through Parliament>
overhaul [ˌəʊvəˈhɔ:l]verbundersöka, se överhave one’s car overhauled få sin bil genomgångenköra om, segla om <overhaul another ship>
[ˈəʊvəhɔ:l]substundersökning, översyn
veer [vɪə]verbom vindveer el. veer round ändra riktning, svänga om spec. medsolsom fartyg ändra kurs, girasvänga, slå omvända <veer a ship>
© NE Nationalencyklopedin AB