Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sheep [ʃi:p] (pl. lika)substfår
sheep farmer [ˈʃi:pˌfɑ:mə]substfåruppfödare
2 graze [greɪz]verbbetavalla <graze sheep>
shear [ʃɪə] (imperf. shearedperf. p. shorn el. sheared)verbklippa <shear sheep>; klippa av; skära
flock [flɒk]substflock, skock <flock of geese>; hjord <flock of sheep>om personer skara
[flɒk]verbflockas, skocka sig
watch [wɒtʃ]substvakt, uppsikt, utkikkeep watch for el. keep a watch for hålla utkik efterkeep watch on (over) el. keep a watch on (over) hålla uppsikt över, hålla vakt överom person vakt, utkiksjö. vaktklocka, armbandsurset one’s watch ställa klockan <by efter>what time is it by your watch? hur mycket är din klocka?vaka, vakande; likvaka
[wɒtʃ]verbse 'på, titta 'på, tittawatch for a) hålla utkik efter; vänta på <watch for a signal> b) avvakta, passa <watch for an opportunity>watch out se upp <watch out when you cross the road>watch out for a) hålla utkik efter b) ge akt påwatch over vakta, ha uppsikt över, vaka övervakta, hålla vakt, stå på vakt, gå vaktvaka <over över; by, with hos ngn>se på, titta på <watch television>ge akt på, vara noga med, se upp med <watch one’s weight>watch it! el. watch yourself! akta dig!watch what you do! ge akt på vad du gör!bevaka <watch one’s interests>, hålla ett öga på, passa, vakta <watch one’s sheep>
© NE Nationalencyklopedin AB