Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shave [ʃeɪv]verb (imperf. shavedperf. p. shaved el. spec. som adj. shaven)raka <shave one’s beard, shave sb>get shaved raka sig, bli rakadshave off el. shave skrapa av, hyvla avsnudda vidraka sig
[ʃeɪv]substrakninghave a shave raka sigvard.it was a close shave el. it was a narrow shave det var nära ögathe had a close shave el. he had a narrow shave han hann undan med knapp nöd
shaven [ˈʃeɪvn]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasperf. p. av shave
[ˈʃeɪvn]adjektivrakadcleanshaven slätrakad
narrow [ˈnærəʊ]adjektivsmal, trångknappa narrow majority en knapp majoritethave a narrow escape komma undan med knapp nödthat was a narrow escape! el. that was a narrow shave! det var nära ögat!trångsynt, trång <narrow views>
2 close [kləʊs]adjektivnära <a close relative>, intimbe close to sb stå ngn näraat close quarters el. at close range på nära hållit was a close shave vard. det var nära ögattätingående, grundlig <close investigation>, noggrann <close analysis>, nära <a close resemblance>kvav, kvalmigmycket jämn <a close contest, a close finish>the close season olaga tid för jakt el. fiske
[kləʊs]adverbtätt, nära, strax <by, to intill; on, upon efter>close together tätt ihopclose at hand a) strax intill b) nära föreståendeclose on sb’s heels tätt i hälarna på ngnclose on inemot, uppemot <close on 100>she is close on fifty hon närmar sig femtio
© NE Nationalencyklopedin AB