Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shareware [ˈʃeəweə]substantivdata. 'shareware', spridprogram
public-domain software [ˌpʌblɪkdə(ʊ)ˈmeɪnˌsɒftweə]substantivdata. gratisprogram där upphovsmannen avsagt sig upphovsrätten, får fritt kopieras och distribueras; jfr free software, freeware, shareware
free software [ˌfri:ˈsɒftweə]substantivdata. fri programvara programvara (inkl. källkod) som distribueras fritt; får bearbetas och kompletteras men endast i enlighet med licensavtal; jfr freeware, public-domain software, shareware
© NE Nationalencyklopedin AB