Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 shanty [ˈʃæntɪ]substantivshanty arbetssång för sjömän
1 shanty [ˈʃæntɪ]substantivskjul, kåk, hydda
shanty town [ˈʃæntɪtaʊn]substantivkåkstad, slumkvarter
© NE Nationalencyklopedin AB