Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shampoo [ʃæmˈpu:] (pl. ~s)substantivschampo, hårschamposchamponering; hårtvättgive sb a shampoo schamponera (tvätta håret på) ngna shampoo and set tvättning och läggning
transitivt verbschamponera; tvätta håret
dry shampoo [ˌdraɪʃæmˈpu:] (pl. ~s)substantivtorrschampo
condition [kənˈdɪʃ(ə)n]substantivtillstånd, skick, stånd <in good condition>; spec. sport. kondition, formhave a heart condition lida av hjärtbesvärin condition i gott skick; i formshe is in a critical condition hennes tillstånd är kritisktout of condition i dåligt skick; ur formhe is in no condition to travel han är inte frisk nog att resavillkor, förutsättning, betingelsepl. conditions äv. förhållanden, omständigheter <under (in) present conditions>on condition that på (med) villkor att, under förutsättning atton no condition på inga villkor, inte under några omständigheter
transitivt verb (se äv. conditioned)göra beroende (avhängig) <on av>be conditioned by bero på, bestämmas avbetinga äv. psykol.[upp]ställa som villkor (krav)vårda <the shampoo cleans and conditions your hair>
© NE Nationalencyklopedin AB