Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

shaft [ʃɑ:ft]substskaft på spjut, vissa verktyg m.m.schakt i gruva m.m., trumma <lift shaft>shaft el. ventilating shaft lufttrumma
ventilating [ˈventɪleɪtɪŋ]adjektivventilations-ventilating shaft lufttrumma
© NE Nationalencyklopedin AB