Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sewn [səʊn]perf. p. av sew
sew [səʊ] (imperf. sewedperf. p. sewn el. sewed)transitivt verb och intransitivt verbsy; sy i (fast) <sew a button on (i) the coat>, sy in <sew money into (i) a bag>sew on sy fast (i) <sew on a button>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:sew upsy till; sy ihop (igen) <sew up a hole>sy in <sew up money in a bag>kir. sy [ihop] <sew up a wound>vard. säkra, kamma ihop (in) <he tried to sew up as many votes as possible>vard. greja, göra upp <sew up a deal>
© NE Nationalencyklopedin AB