Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sewing bee [ˈsəʊɪŋbi:] och sewing circle [ˈsəʊɪŋˌsɜ:kl]substantivsyjunta, syförening
2 bee [bi:]substantivvanl. amer. träff [för gemensamt arbete (nöje)]; syförening; soarésewing bee syjunta, syföreningspelling bee stavningstävling
© NE Nationalencyklopedin AB