Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

severesɪˈvɪəadjektivsträng, hård, svår
sustain [səˈsteɪn]verbsustain life uppehålla livetutstå, lida <sustain damage>; ådra sig <sustain severe injuries>musik. hålla ut <sustain a note>jur. godta, godkännaobjection sustained! protesten godkänns!
© NE Nationalencyklopedin AB