Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

settle [ˈsetl]verbsätta till rätta, sätta sig till rätta, slå sig nerbosätta sig, slå sig nerlägga sig <the dust settled on the furniture>kolonisera <the country was settled by the English>fastställa, bestämma <settle a date>avgöra <that settles the matter>, göra slut på <settle a quarrel>, ordna, klara uppthat settles it! a) det avgör saken! b) nu har jag fått nog!settle a conflict lösa en konfliktbetala, göra upp <can I settle my account?>om väder stabilisera siglugna <it settles the nerves>settle downa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasslå sig nermarry and settle down gifta sig och slå sig till rob)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknaslugna sig, lägga sig <the excitement settled down>she is settling down to her new job hon börjar komma in i sitt nya arbete
[ˈsetl]verb (med adv. o. prep.)settle forbestämma sig för <she settled for the red curtains>nöja sig med <you’ll have to settle for a cheaper car>settle up göra upp <settle up differences>, betala <settle up the bill>
score [skɔ:]substräkning, skuldsettle old scores ge betalt för gammal ostsport. m.m. ställning <the score was 2-1>what’s the score? hur är ställningen?, hur står det?the final score slutställningen, slutresultatetpoängräkningtjoga score of people ett tjugotal människorscores of massvis medmusik. partitur
[skɔ:]verbföra räkning övervinna, kunna notera <score a success (framgång)>who scored? vem gjorde mål?score a goal göra målsl.score drugs fixa knark
© NE Nationalencyklopedin AB