Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

serve [sɜ:v]verbtjänaserveradinner is served middagen är serveradrefreshments were served det bjöds på förfriskningarare you being served? på restaurang är det beställt?serve at table serveraserving hatch serveringsluckaexpedieraare you being served? är det tillsagt?, vara expeditförse, försörjaduga till, passaserves you right! el. serve you right! rätt åt dig!, där fick du!serve one’s sentence el. serve time avtjäna sitt straff, sitta i fängelsesport. servatjänstgöra, tjäna, göra tjänstserve on a committee (jury) vara medlem av en kommitté (jury), sitta i kommitté (jury)fungera, duga, passa, tjäna <as, for som, till>
[sɜ:v]substsport. serve
© NE Nationalencyklopedin AB