Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

serve [sɜ:v]verbtjänaserveradinner is served middagen är serveradrefreshments were served det bjöds på förfriskningarare you being served? på restaurang är det beställt?serve at table serveraserving hatch serveringsluckaexpedieraare you being served? är det tillsagt?, vara expeditförse, försörjaduga till, passaserves you right! el. serve you right! rätt åt dig!, där fick du!serve one’s sentence el. serve time avtjäna sitt straff, sitta i fängelsesport. servatjänstgöra, tjäna, göra tjänstserve on a committee (jury) vara medlem av en kommitté (jury), sitta i kommitté (jury)fungera, duga, passa, tjäna <as, for som, till>
[sɜ:v]substsport. serve
2 let [let]substsport. nätboll vid serve
underarm [ˈʌndərɑ:m]adjektivsport. underhands- <an underarm ball>
[ˌʌndərˈɑ:m]adverbsport. underifrån <serve underarm>
summons [ˈsʌmənz]substkallelse, inkallelsejur.stämningserve a summons on sb delge ngn stämning
jury [ˈdʒʊərɪ]substjurygrand jury amer. åtalsjuryserve on a jury sitta i en jurytävlingsjury, domarkommitté
guide [gaɪd]verbleda, vägleda, ledsaga
[gaɪd]substvägvisareguide, reseledareguide dog ledarhund, blindhundvägledning <this will serve as a guide>handbok, resehandbokrailway guide tågtidtabellflickscout
sentence [ˈsentəns]substjur. domserve one’s sentence avtjäna sitt straffunder sentence of death dödsdömdgram. mening, sats
[ˈsentəns]verbdöma <to till>
service [ˈsɜ:vɪs]substtjänst, tjänstgöringOn His (Her) Majesty’s Service påskrift tjänstemilitary service militärtjänsthealth service hälsovårdthe postal services postväsendetsocial services socialvård, socialvårdenregelbunden översyn, service <take the car in for service>service station bensinstationservering, betjäning, service <the service was poor>service charge el. service serveringsavgift, betjäningsavgiftservis <dinnerservice>tjänst <you have done me a service>; hjälp; nytta <it may be of great service to you>trafik. förbindelse, linjeair services trafikflygpostal service postförbindelsekyrkl. gudstjänst, mässa, förrättning, aktsport. serve
[ˈsɜ:vɪs]verbta in för service, serva <service a car>
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
© NE Nationalencyklopedin AB