Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

seriously [ˈsɪərɪəslɪ]adverballvarligt, allvarligt talatquite seriously på fullt allvartake seriously ta på allvar
speak [spi:k] (spoke spoken)verbtalaso to speak så att sägaspeaking! i telefon det är jag som talarSmith speaking! i telefon det här är Smith!seriously speaking allvarligt talatstrictly speaking strängt taget, egentligenspeaking of på tal om, apropånot to speak of för att nu inte tala om (nämna)nothing to speak of! inget att tala om!speak to a) tilltala, tala till b) säga 'åt, säga 'till, tala allvar med <you had better speak to the boy>säga, yttraspeak the truth säga sanningen; tala sanningspeak out tala ut, säga sin meningspeak up a) tala högre b) tala utspeak up for ta i försvar
© NE Nationalencyklopedin AB