Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

serious [ˈsɪərɪəs]adjektivallvarlig <a serious attempt>, allvarsamare you serious? menar du allvar?seriös, verklig
serious-minded [ˈsɪərɪəsˌmaɪndɪd]adjektivallvarligt sinnad
arise [əˈraɪz] (arose arisen)verbuppstå, uppkomma <a serious problem has arisen>
yet [jet]adverbännu, änas yet än så länge, hittillsthe most serious incident yet den hittills allvarligaste incidentenwhile there is yet time medan det ännu är tidyou will win yet du kommer att vinna till sisthave you done yet? har du slutat nu?förstärkande ännu, ytterligare <yet others>yet again el. yet once more ännu en gångyet another ännu enmore important yet ännu viktigare
[jet]adverb och konjunktionändå, likväl, dock <strange and yet true>, i alla fall; men
© NE Nationalencyklopedin AB