Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sentence [ˈsentəns]substjur. domserve one’s sentence avtjäna sitt straffunder sentence of death dödsdömdgram. mening, sats
[ˈsentəns]verbdöma <to till>
parse [pɑ:z]verbta ut satsdelarna i <parse a sentence>
1 fine [faɪn]substböter <sentence sb to a fine>
[faɪn]verbbötfällahe was fined han fick böta
2 light [laɪt]adjektivlätt <a light burden>light comedy lättare komedi, lustspellight opera operettlight reading nöjesläsninglight sentence mild domhe is a light sleeper han sover lättlindrig, lätt <a light attack of flu>
[laɪt]adverblätt <sleep light>get off light slippa lindrigt undantravel light resa utan mycket bagage
serve [sɜ:v]verbtjänaserveradinner is served middagen är serveradrefreshments were served det bjöds på förfriskningarare you being served? på restaurang är det beställt?serve at table serveraserving hatch serveringsluckaexpedieraare you being served? är det tillsagt?, vara expeditförse, försörjaduga till, passaserves you right! el. serve you right! rätt åt dig!, där fick du!serve one’s sentence el. serve time avtjäna sitt straff, sitta i fängelsesport. servatjänstgöra, tjäna, göra tjänstserve on a committee (jury) vara medlem av en kommitté (jury), sitta i kommitté (jury)fungera, duga, passa, tjäna <as, for som, till>
[sɜ:v]substsport. serve
life [laɪf] (pl. lives laɪvz)substliv; livstid, livslängda life sentence livstidsfängelsethe life and soul of the party sällskapets medelpunkttell the children the facts of life vard. tala om för barnen hur ett barn kommer tillgreat loss of life stora förluster i människolivat my time of life vid min ålderI had the time of my life vard. jag hade jätteroligtnot for the life of me vard. inte för mitt liv, inte för allt i världennot on your life aldrig i livetlevnadsteckning, biografi <the lives of great men>konst. natur, verklighetlife class krokiklass med elever som tecknar efter levande modelllarger than life a) överdriven, som skiljer sig från mängden b) i övernaturlig storlekas large as life livslevande <there she was, as large as life>
© NE Nationalencyklopedin AB