Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

select [səˈlekt]transitivt verbvälja [ut], söka ut [åt sig], plocka uta selected few några få utvaldaselected poems valda dikter, dikter i urvalvälja, utse <select to (till) an office> <; as till>data. välja, markera
adjektivvald <select passages from Milton>; utvald <a select company el. group (sällskap)>; utsökt, fin, exklusiv <a select club>select bibliography bibliografi i urval
select committee [səˌlektkəˈmɪtɪ]substantivsärskilt utskott
committee [kəˈmɪtɪ]substantivutskott; kommitté, utredningjoint committee sammansatt utskottparliamentary committee parlamentsutskottselect committee särskilt (tillfälligt) utskottstanding committee ständigt utskotttempory committee EU. etc. tillfälligt utskottbe on a committee sitta i ett utskott (en kommitté)styrelse i en förening o.d.
© NE Nationalencyklopedin AB