Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

seeing [ˈsi:ɪŋ]substseendeseeing is believing att se är att trosyn
[ˈsi:ɪŋ]konjunktionseeing that el. seeing eftersom, med tanke på att
Seeing-Eye [ˈsi:ɪŋaɪ]adjektivSeeing-Eye dog, amer.,se guide dog under guide
worth [wɜ:θ]adjektivvärd <it’s worth £50>it is not worth while det är inte mödan värtit is worth noticing det förtjänar anmärkasworth reading värd att läsa, läsvärdbe worth seeing vara värd att se, vara sevärdfor all one is worth av alla krafter, för glatta livetI’ll give you a tip for what it is worth du ska få ett tips vad det nu kan vara värt
[wɜ:θ]substvärdeknow one’s worth känna sitt eget värdea hundred pounds’ worth of goods varor för hundra pundget one’s money’s worth få valuta för pengarna
2 see [si:] (saw seen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasse; se på, titta på, se efter, titta efter <I’ll see who it is>, kolla; se till, ordnawe’ll see! vi får väl se!see you don’t fall! akta dig så att du inte faller!nobody was to be seen ingen syntes tillyou’d better have it seen to hos läkare etc. det är bäst du får det omskött2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförstå, inse, se <I can’t see the use of it>oh, I see å, jag förstårI was there, you see jag var där förstår du3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashälsa 'på, besöka; gå till, söka <you must see a doctor about it>I’m seeing him tonight jag ska träffa honom i kvällI’ll be seeing you! el. see you later! vard. vi ses!, hej så länge!4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfölja <he saw me home>see sb off vinka av ngn a) kortsp. syna
[si:] (saw seen)
verb (med adv. o. prep.)see aboutsköta om, ta hand omwe’ll see about that! a) det sköter vi om! b) det får vi allt se!, det ska vi nog bli två om!see fromse i, se av, se på <I see from the letter that…>see intotitta närmare på, undersökasee overse på, inspekterasee throughgenomskådaslutförathis will see you through på det här klarar du digsee tota hand om, sköta, ordnasee to it that… se till att…
© NE Nationalencyklopedin AB