Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

security [sɪˈkjʊərətɪ]substtrygghet <the child lacks security>; säkerhet (före subst.) säkerhets- <security risk>the Security Council säkerhetsrådet i FNsecurity precautions säkerhetsanordningar, säkerhetsåtgärderhand. säkerhet, borgen <lend money on security>värdepappergovernment security statsobligation
© NE Nationalencyklopedin AB