Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

seating [ˈsi:tɪŋ]substantiv a) placerande etc.; jfr seat b) [bords]placeringsittplatsertekn. underlag; säte <valve seating>
adjektivseating accommodation sittplatser, sittmöjligheterseating capacity, se under capacityseating room sittplatser
capacity [kəˈpæsətɪ]substantiv[möjlighet att bereda] plats (utrymme) <of för>, kapacitetthe hotel has a large capacity hotellet kan ta emot mycket folkthe hotel has a capacity of 200 people hotellet har plats för 200 personer⁅the hall⁆ has a seating capacity of 500 …har (rymmer) 500 sittplatserfilled to capacity fylld till sista plats, fullsatt; fylld till bräddenegenskap, ställningin the capacity of i egenskap av, såsom varandein my capacity as i min egenskap av (ställning som)kapacitet: a) fys. rymd, volymmeasure of capacity rymdmått b) förmåga, möjlighet <to do, of doing att göra>; kraft, prestationsförmåga; effekt; effektivitetcarrying capacity last[nings]förmåga, bärkraftcapacity for work arbetskapacitet, arbetsförmågawork to capacity arbeta med fullt pådrag (för fullt) c) förmåga, duglighet <ofta pl. capacities>he is a man of great capacity han är en stor kapacitetjur. bemyndigande, kompetens, befogenhetattr.,capacity house el. capacity audience fullsatt (fullt) huscapacity production topproduktion, högsta produktionthere was a capacity crowd det var fullt till sista plats
© NE Nationalencyklopedin AB