Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

searching [ˈsɜ:tʃɪŋ]adjektivforskande, spanande <a searching look>ingående <a searching test>
[ˈsɜ:tʃɪŋ]substsökande, letande
soul-searching [ˈsəʊlˌsɜ:tʃɪŋ]substsjälvrannsakan
© NE Nationalencyklopedin AB