Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 seal [si:l]substdjur säl
2 seal [si:l]substsigill; försegling, plomberingput the seal of one’s approval on sth sanktionera ngt
[si:l]verbsätta sigill på (under) <seal a document>seal down el. seal försegla, klistra igen, lacka igen <seal a letter>besegla <his fate is sealed>; avgöra <this sealed his fate>tillsluta, försluta; klistra igen, täta <seal up a window>seal off spärra av
performing [pəˈfɔ:mɪŋ]adjektivdresserad <performing seal>
poised [pɔɪzd]perfekt particip och adjektivsamlad, värdig, i jämviktbalanserande <a ball poised on the nose of a seal>, svävande
© NE Nationalencyklopedin AB