Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sea [si:]substhav <the Caspian Sea>, sjö <the North Sea>there is a heavy sea el. there is a high sea det är hög sjöat sea till sjöss, till havs, på havet (sjön)I’m all at sea vard. jag förstår inte ett duggby sea sjöledes, sjövägen <go by sea>go to sea gå till sjöss, bli sjömanput to sea a) om fartyg löpa ut, avsegla b) sjösätta (före subst.) sjö- <sea scout>
sea bathing [ˈsi:ˌbeɪðɪŋ]substhavsbad
sea lion [ˈsi:ˌlaɪən]substsjölejon
sea nymph [ˈsi:nɪmf]substhavsnymf
sea anemoneˈsi:əˌnemənɪsubsthavsanemon koralldjur
sea urchin [ˈsi:ˌɜ:tʃɪn]substsjöborre vattenlevande djur
sea mile [ˈsi:maɪl]substsjömil, nautisk mil
sea level [ˈsi:ˌlevl]substvattenstånd i havetabove sea level över havet, över havsytan
Caspian [ˈkæspɪən]adjektivthe Caspian Sea Kaspiska havet
bracing [ˈbreɪsɪŋ]adjektivuppiggande <the bracing air by the sea>
© NE Nationalencyklopedin AB