Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

scream [skri:m]verbskrika, tjuta
[skri:m]substskrik, tjut
murder [ˈmɜ:də]substmord <of >attempted murder mordförsökscream blue murder el. amer. scream bloody murder vard. gallhojta
[ˈmɜ:də]verbmördamisshandla <murder a song>, rådbråka <murder the language>
if [ɪf]konjunktionom, ifall, såvidaif not a) om inte b) annars <stop it, if not I’ll scream>if anything snarare <if anything it had got worse>if only om baraif only to om inte annat så för attif so i så fallwell, if it isn’t John! ser man på, är det inte John?if it had not been for him om inte han hade varitif that om ens detom, ifallI doubt if he will come jag tvivlar på att han kommer
[ɪf]substifs and buts om och men
© NE Nationalencyklopedin AB