Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

scoundrelˈskaʊndrəlsubstskurk, bov
unprincipled [ˌʌnˈprɪnsəpld]adjektivprinciplös; samvetslös <unprincipled scoundrel>
unspeakable [ˌʌnˈspi:kəbl]adjektivoutsäglig <unspeakable joy>, obeskrivlig <unspeakable wickedness>avskyvärd <an unspeakable scoundrel>
unmitigated [ˌʌnˈmɪtɪgeɪtɪd]adjektivoförminskadunmitigated by utan några förmildrande drag avan unmitigated scoundrel en ärkeskurk
© NE Nationalencyklopedin AB