Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sclerosis [skləˈrəʊs|ɪs] (pl. -es)substantivmed. skleros, förhårdning i vävnader
multiple sclerosis [ˌmʌltɪplskləˈrəʊsɪs]substantivmed. multipel skleros
2 MS [ˌemˈes] (förk. för multiple sclerosis) MSförk. för Master of Science, Master of Surgery
© NE Nationalencyklopedin AB