Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

scenery [ˈsi:nərɪ]substantivteat. scenbild[er], dekorationer[vacker] natur <admire the scenery>; landskapscenery el. natural scenery naturscen[eri]mountain scenery bergslandskap
sublime [səˈblaɪm]adjektivstorslagen <sublime scenery>, sublim
woodland [ˈwʊdlənd]substantivskogsbygd, skogsland, skogsmark, skogstrakt; attr. skogs- <woodland air, woodland birds, a woodland path>woodland scenery skogsnatur, skogslandskappiece of woodland skogsparti
© NE Nationalencyklopedin AB