Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

scatter [ˈskætə]transitivt verb (se äv. scattered)sprida [ut] <scatter light, scatter one's troops>; strö ut <scatter seeds, scatter hints>, strö omkring; stänka <scatter mud, scatter water>skingra <scatter a crowd, scatter the clouds>beströ <scatter a road with gravel>the floor was scattered with books det låg böcker överallt (kringströdda) på golvet
intransitivt verbskingras, skingra sig <the crowd scattered>, fördela sig
© NE Nationalencyklopedin AB