Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

scandal [ˈskændl]substskandalskvaller
hush [hʌʃ]verbhyssja åt; tysta nerhushed silence djup tystnadin a hushed voice med dämpad rösthush up tysta ner <hush up a scandal>
[hʌʃ]substtystnad
[ʃ:]interjektionhush! hyssj!, tyst!
less [les]adjektiv och adverb och subst (komparativ av little)mindrein less than no time på nolltidno less than £100 inte mindre än 100 pundnot less than £100 minst 100 pundit’s no (nothing) less than a scandal det är ingenting mindre än en skandal
[les]prepositionminus <5 less 2 is 3>, med avdrag av (för) <£400 a week less taxes>
2 livelɪvverbleva <live a double life>; leva kvar <his memory will always live>we live and learn man lär så länge man leverlive to see få upplevabo, vara bosatt, vistas
lɪvverb (med adv. o. prep.)live downhämta sig efterhe never lived down the scandal han fick aldrig folk att glömma skandalenlive throughgenomleva, upplevalive togetherleva ihop, sammanbolive it upvard. leva livetlive up toleva upp till, göra skäl för <live up to one’s reputation>
short [ʃɔ:t]adjektivkort, kortvarig, kortvuxen <a short man>short for förkortning förshort cut genvägshort sight närsynthetshort story novellfuel is in short supply det är knapp tillgång på bränsleshort temper häftigt humörcut sb (sth) short avbryta ngn (ngt)we are £5 short det fattas 5 pund för ossshort of a) otillräckligt försedd med b) så när som på, utomshort of breath andfåddlittle short of närapå, snudd på <little short of a scandal>be short of ha ont om, ha brist påkort, tvär, brysk <with mot>
[ʃɔ:t]adverbtvärt, plötsligtfall short of inte gå upp mot, inte motsvarago short bli utan <of sth ngt>run short lida brist <of >
[ʃɔ:t]substpl. shorts shorts, kortbyxorfor short för korthetens skull; kort och gottin short kort sagtvard. kortslutning
© NE Nationalencyklopedin AB