Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 scale [skeɪl]substfjäll
1 scale [skeɪl]substvågskålscalepl. scales våga pair of scales en våg
2 scale [skeɪl]substskalaon a large scale i stor skalagradindelningmusik. skalapractise scales öva skalor
[skeɪl]verbklättra uppförscale down minska, kapa ned
large-scale [ˈlɑ:dʒskeɪl]adjektivi stor skala
full-scale [ˈfʊlskeɪl]adjektivi naturlig skala <a full-scale drawing>omfattande, total
progressive [prəˈgresɪv]adjektivprogressiv, framstegsvänlig <progressive policy>gradvis tilltagandeon a progressive scale i stigande skalagram.progressive tense progressiv form, pågående form
[prəˈgresɪv]substframstegsvän
minor [ˈmaɪnə]adjektivmindre <a minor operation>, smärre, mindre viktig; små- <minor planets>Asia Minor Mindre Asienmusik. moll- <minor scale>minor key molltonartA minor a-moll
[ˈmaɪnə]substjur. omyndig person, minderårig
major [ˈmeɪdʒə]adjektivstörre <a major operation>, stor- <a major war>, mera betydande <the major cities>the major part större delen, huvudpartenmajor road huvudledmusik. dur- <major scale>major key durtonartA major A-dur
[ˈmeɪdʒə]verbmajor in amer. ha som huvudämne <she’s majoring in history>
[ˈmeɪdʒə]substmil. major
© NE Nationalencyklopedin AB