Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

scald [skɔ:ld]transitivt verbskålla sig på <scald one's hand>; bränna sig påskålla <scald tomatoes>, koka, skölja i kokande vattenhetta upp [till nära kokpunkten] <scald milk>
intransitivt verbskållasbörja sjuda <heat the milk till it scalds>
substantivskållningscalds el. burns and scalds brännskador
© NE Nationalencyklopedin AB